Geriantiems

Viešpatie

Viešpatie, paversk mane tavo taikos įrankiu,
Kur yra neapykanta, leisk man sėti meilę;

Kur yra skriauda – atleidimą;
Kur yra abejonė – tikėjimą;
Kur yra neviltis – viltį;
Kur tamsa – šviesą;
Kur yra liūdesys – džiaugsmą.

O dieviškasis Valdove, padaryk, kad aš ne taip norėčiau
Būti paguostas, kaip guosti,
Būti suprastas, kaip suprasti,
Būti mylimas, kaip mylėti;

Nes tik duodami mes gauname;
Nes tik atleisdami pelnome atleidimą;
Tik mirdami sau mes gimstame amžinam gyvenimui.

Palikti komentarą