Asmeninė legenda
Daugelio žmonių tarpusavio santykiai remiasi tuo, kad yra tikslas iš jų kažką gauti, o ne į juos įnešti (atiduoti).

Bet kokių santykių tikslas – suvokti, kokią dalį savęs norėtum „atiduoti“, o ne kokią dalį kito žmogaus tu norėtum gauti ir išlaikyti.

Santykiuose gali būti tik vienas tikslas – kiekvieno gyvenime – BŪTI IR RINKTIS, KAS TU ESI IŠ TIKRŲJŲ.
Ugnis iš vidaus
Nėra tobulumo be liūdesio ir ilgesio, nes be jų nėra blaivumo ir gerumo. Išmintis be gerumo ir žinojimas be blaivumo yra beprasmiai.

Pasipūtimas - didžiausias žmogaus priešas. Jį silpnina įsižeidimai dėl gerų ar blogų aplinkinių žmonių veiksmų. Pasipūtimas reikalauja praleisti didžiąją gyvenimo dalį dėl ko nors ar kieno nors įžeistam.

Norint eiti žinojimo taku, reikia turėti labai lakią vaizduotę. Žinojimo take niekas nebūna taip aišku, kaip mums norėtųsi.
(ištrauka)

“…Tu esi pajėgus įvykdyti savo Asmeninę Legendą.
Jaunuolis nežino, kas yra Asmeninė Legenda.
- Ji yra tai, ką tu visuomet norėjai daryti. Kiekvienas iš mūsų ankstyvoje jaunystėje žino savąją Asmeninę Legendą.
KAUKĖS
Paplūdimy susitiko Grožis ir Negražumas.
„Šokime į jūrą maudytis“, - pakvietė vienas kitą.
Nusirengę paniro į bangas. Netrukus Negražumas išlipo iš vandens ir apsivilkęs Grožio drabužiais nužingsniavo savais keliais.
PAGUODA
Maža mergaitė nuėjo pas kaimynę, kuri gedėjo tik ką tragiškai žuvusios aštuonerių metų dukrelės.
Tikrųjų namų ilgesys
„Koks tu, likęs vienas su savimi? Kai pabundi vidury nakties, kas tada esi? Kai aušra išvaduoja tave iš nakties tamsybių, kas esi prieš saugiai užsidėdamas kaukę ir virsdamas tuo, kuo tave laikys visą dieną?“ (J.O’ Donohue)
Vienas mylinčios širdies dūžis gali išsklaidyti šimtus sielvartų. (Naguib Magfour)
Tylos gylybėje yra atliepianti širdis. Kai kalbi tyra širdimi, atsiliepia aidas; jis patikina tave, kad kiekvieną tavo gyvenimo akimirką globoja nematomas ryšys.
BURNT NORTON
Laikas esamas, laikas būtas
Tikriausiai yra būsimam laike,
Kaip šis kad glūdi praeityje.
Jei visas laikas yra amžinai dabar,
Tai visas laikas neatperkamas.
Skundas
Mums neduota būtis. Tik srautas mes
Išryškėję amžinybėje
Vos tik suvokę save šiame pasaulyje, mes imame kažko trokšti. Mes trokštame žaislų, saldumynų, trokštame niekada nesiskirti su artimais žmonėmis, vėliau trokštame gražių daiktų, pinigų, trokštame mylėti ir būti mylimi. Mūsų troškimai vis didėja ir mes imame geisti jau labai gražių daiktų, -pačių gražiausių - jau labai daug pinigų... Norime turėti mylimus žmones ir valdyti juos taip, kaip trokštame valdyti turtą.
Priimk mane
aš esu aš
Nekeisk manęs, nesmerk, nežemink,
Priimk mane tokį, koks esu
Vėl prasidės diena...
Aš nežinau, ką galvoju, Nežinau ko noriu ir apie ką svajoju...
Aš nežinau, ką galvoju,
Nežinau ko noriu ir apie ką svajoju...
Aš apsuptas daugelio žmonių...
Jie visi vadina mane vardu,
Visi atsisuka kai aš kalbu,
Bet aš toks velniškai vienas..
Pokalbiai su savimi
A. Štai pasimeldžiau Dievui.
P. Tai ką gi nori pažinti?
A. Visa, ko meldžiau.
P. Trumpai apibendrink.
Moteris Smėlynuose
LAUKTI sunku. Ringso begalinės laiko kilpos tarsi gyvatės viduriai. Į priekį galima judėti tik lankstas po lanksto. Ir kiekviename lankste įvairiausios abejonės slepia kiekviena savo ginklą. Labai nelengva žengti priekin, ginčijantis su tomis abejonėmis, ignoruojant jas ar atmetant.
Atsiminti pamokslą
Sekmadienio vidurdienį jauna moteris virtuvėje plovė salotas.
Charmsas ir vaikai
Kai kurie garsai mažai tesiskiria nuo tylos. Aš, pavyzdžiui, pastebėjau, jog nepabundu nuo mūsų durų skambučio. Kai guliu lovoje, jo garsas mažai tesiskiria nuo tylos. Taip atsitinka dėl to, kad jis panašus į lenktą ir ištįsusį anklodės, susisukusios prie mano ausies, kraštą. Visi supantys mane daiktai turi tam tikras formas. Tačiau kai kurie iš jų yra beformiai. Pavyzdžiui, jokios formos neturi žaidžiančių ir šūkaujančių vaikų balsai. Štai kodėl aš nemyliu vaikų.
Noriu/Nenoriu
Noriu nenoriu noriu nenoriu noriu
Dviejų puodelių žalios arbatos
Noriu nenoriu noriu nenoriu
Gerti
Šunelis alksnio viršūnėje
Parvažiavęs į namus, jis būtinai nueidavo į alksnyną ir stovėdavo prie pajuodusio nulaužto alksnio stagaro. Dairydavosi ir į kitus medžius - egles ir beržus, kurie užaugo, pasidarė beveik neatpažįstami. Būdavo liūdnai gera prisiminti tą laiką, kai jis čia atbėgdavo ankstų pavasarį ir kai pasitikdavo ištisos salos baltų ožkabarzdžių ir saldus paukščių triukšmas. Po šitiek metų jam čia būdavo graudoka – ir ne todėl, kad jau nebebuvo nei tėvų, nei kalės, nei senųjų kelių, pagaliau nei to alksnio stagaro – o todėl, kad nepraradusiam saitų su gyvaisiais ir mirusiais negali būti negaila to, kas praėjo, nes – kas tai buvo, balta ar juoda, - maišėsi laiko katile, ir tą skystį teko gerti.
Žygeivių slėnis - Baidarių nuoma
Žirmūnų psichikos sveikatos centras.
Baidarių nuoma INOSERVICE kokybiškos valymo paslaugos