Sveikimas
Alkoholio gniaužtuose. Įmanoma išsivaduoti?

Mūsų visuomenėje dar diskutuojama, kas yra tas daugelio prakeiktas alkoholizmas, tačiau kad ir kaip ten bebūtų, jis griauna, žlugdo, valdo, paverčia žmogų tik kvėpuojančia ir egzistuojančia, o galiausiai nužudo. Kaip išivaduoti iš alkoholio.

LAIŠKAS ALKOHOLIUI po 10-ies blaivybės metų

 

Sveikas,
Žinau, kad mane puikiai prisimeni. Patikėk, ir aš tavęs neužmiršau.
Jei būtum draugas, pasakyčiau, jog džiaugiuosi, kad gyvendami atskirai abu gerai jaučiamės. Bet nesi draugas.
Jei būtum priešas, padėkočiau, kad „nebekasi man duobės“. Bet nesi ir priešas.
Net nežinau, kas tu man esi šiandien. Gal mano šešėlis, kuris šiuo metu yra tiesiog nematomas, tačiau aš žinau, kad jis yra ir bet kada gali pasirodyti...
Man padėjo AA

 

TIEMS, KAS PAVARGO GERTI IR IEŠKO IŠEITIES, dažnai rūpi klausimai, kurie rūpėjo ir mums, kai mes atėjome į AA draugiją

Liudijimas, kaip Dievas padeda atsisakyti priklausomybių ir sveikti

Sveiki aš esu Darius man 38 metai.

Visą gyvenimą buvau nuotykių ir malonumų ieškotojas. Ir niekados nesuprasdavau kodėl visiems linksma ir smagu, o aš išsigandęs.  Kažkur nuo 20 metų amžiaus isitraukiau i alkoholio, narkotikų, parnografijos pasauly. Per tą laiką isigijau nerimą baimę žmonėms. Be išgerimo aš negalėdavau bendrauti su žmoėmis normaliai. Jauname amžiuje gerdavau savaitgaliais, o po to su amžiumi pasitaikydavo dažnos daugiadienes.  Visa savo gyvenimo uždarbį praleisdavau vėjais, prisirišau prie kompiuterinių žaidimu.  Kazkur 18 metų praleidau tokiame gyvenimo stiliuje, iš kurio bandžiau bėgti daug kartų, bet pasprukti negalėdavau. Tik Jėzaus Kristaus mūsų Dievo dėka ta grandinė nukrito.
Atsisveikinimo laiškas alkoholiui
Atsisveikinimo laiškas alkoholiui
Sveikas Alkoholi!
Atsisveikinimo laiškas alkoholiui
Pasirinkimas
Palieka alkoholį visam
Jau viskas išgerta, tik ne viskas pragerta
Atleisk, bet mums jau nepakeliui
Radau aš “draugą”
Labas drauguži “ALKO”
Atsisveikinimo laiškas alkoholiui
Alkoholi...
Atsisveikinimo laiškas “Brangus alkoholi”
Sudie, mano Drauge alkoholi
Atsisveikinimo laiškas alkoholiui
Atsisveikinimo laiškas alkoholiui
Išsivadavimas
Labas alkoholi
Nebaigtas laiškas TAU
Paskutinis laiškas Alkoholiui
Atsisveikinimo laiškas Alkoholiui
Laiškas alkoholiui, Sveikas
Laiškai alkoholiui
Atsisveikinimo laiškas alkoholiui
Sveikas mano drauge „Alkoholi“
Atsisveikinimo laiškas alkoholiui
Atsisveikinimo laiškas alkoholiui
Daugumos visame pasaulyje gerbiamas Stabe!
Atsisveikinimo laiškas mano vienintelei meilužei
Sudie, Alkoholi
ATSISVEIKINIMO LAIŠKAS ALKOHOLIUI ATSISVEIKINIMO LAIŠKAS ALKOHOLIUI ATSISVEIKINIMO LAIŠKAS ALKOHOLIUI
Nemoki - negerk!
Inga JUNČIENĖ

Problema yra ne alkoholis. Reikia žinoti saiką ir laiką - kažkada buvęs draugas, alkoholis gali tapti negailestingu priešu. O tada prasideda kova.

Kaip ir kokiais ginklais kautis? Ar pergalė verta net ir didžiausių pastangų? Apie tai "Ekstra" kalbėjosi su žmonėmis, kurie apie alkoholį žino ne iš knygų. Jie tai patyrė.
Būk savimi
Ženk ramiai tarp triukšmo ir skubėjimo - atmink, kokią palaimą gali rasti tyloje. Neatsisakydamas savęs, visada, kai tik įmanoma, gerai elkis su kitais žmonėmis. Savo tiesą dėstyk aiškiai ir ramiai.
Laiškas moteriai alkoholikei (2-a dalis)
Pakalbėkime šiek tiek apie tave. Pirmiausia apie tai, kaip tu tapai alkoholike. Žinoma, tai atsitiko visai ne todėl, kad tu kokia nors nevykusi ar menkavertė. Medicinos ir psichiatrijos mokslininkai nustatė, kad daugelis žmonių geria dėl patiriamų emocinių sunkumų. Aš žinau dvi moteris, kurios tapo alkoholikėmis, kai neteko savo vaikų, ir daugybę, - po to, kai jų vyrai buvo joms neištikimi. Dažniausiai alkoholikai yra žmonės, kuriems būdinga siekti tobulumo, idealistai. Jie tikisi savo gyvenime pasiekti nepaprastų laimėjimų; nepasiekę svajotų idealų, jie negali ištverti nusivylimo.
Alkoholikai - labai jautrios sąžinės žmonės, nors kitiems ir atrodo priešingai.
Laiškas moteriai alkoholikei (1 dalis)
Jeigu aš būčiau tavo kaimynė ir matyčiau, kaip tu narsiai ir beviltiškai kovoji su savo negalia, ir kreipčiausi į tave tuokart, kai mes neišvengiamai susitinkame, aš neišdrįsčiau tau pasakyti to, ką dabar noriu pasakyti. Tu ir neleistum kalbėti - bijotum manęs. Tu pamanytum, kad aš esu iš tų, susimokiusiųjų prieš tave kartu su visu pasauliu, ir nekęstum manęs, kad aš nutuokiu apie tavo slepiamą baisią kančią.
BLAIVIOS MINTYS
Pagal Dr. Ron B.
Praeities klaida
Praeties klaida yra ateities sėkmė. Klaida yra įrodymas, kad kažkas bandė kažką daryti.

Nežinomas autorius
Meilė sau
...meilė yra santykis, vienodas visiems objektams, vadinasi, ir sau pačiam...
Randai
Kartą gyveno labai temperamentingas mažas berniukas. Jo tėvas davė jam
maišelį su vinimis ir liepė kiekvieną kartą, kai jis nesuvaldys savo pykčio,
įkalti vieną vinį į tvoros stulpą.
Mergaitė ir vilkas
Šiltą vasaros popietę pamiškėje storas vilkas lūkuriavo mergaitės, nešinos maistu senelei.
Ar tu būsi mano draugu
Kas aš esu? Aš nesu tuo tikras.
Aš jau buvau triušio kapu ir krepšinio lanku garaže, agurkų lysve, slyvų krūmais ir pelargonijomis, po kurias ropojo skruzdėlės. Aš žingsniavau per akmenis ir paslaptingą cisterną, rūkstančią žolę ir stalo tenisą pusrūsyje. Aš buvau tvoros kuoliuku, lova klevo stalčiais, kuriais naudojausi kartu su broliais, šunimi Sendi, kuris šoko. Buvo lengva rasti draugą. Mes karstėmės medžiais, iš žolės statėm palapines, gaudėm gyvates ir – svajojom be galo.
Ar tu būsi mano draugu?
Aš palikau tave prieš 3 mėnesius ir 12 dienų. Leisk man pabūti laisvai.
aš pavargau nuo savo nuogybės
noriu išsimaudyti jūroj su rūbais

(Juk galiu?)
Dėl savęs (Dėl tavęs)
Aš nebevalgau saldainių.
Dėl savęs.
(Dėl tavęs...)
Dovanos
dabar norėtum pašnekėt, o tenka guostis
tik guostis nėra kam, ir tai paguoda
Eksperimentas
ko jis nedarė su savimi
kad būtų toks
koks savaime yra
nesistengdamas būti toks
koks savaime yra
Gerumo ašara
Bėga vaikelis takeliu, kojytė užkliūna už akmens, jis griūna ir pravirksta. Jam skauda. Pravirksta vaikas negavęs norimo, gal ir pažadėto, žaislo. Jam pikta. Verkia žmonės išlydėdami savo artimą į Anapilį. Jiems gaila. Tačiau yra ir kitokių, džiaugsmo arba gerumo ašarų.
ATKRYČIO SINDROMAS. Sveikdami susidursime... 1-3 fazės
Atkrytis neįvyksta tuomet, kai alkoholikas išgeria pirmą taurelę. Atkrytis yra procesas, kuris prasideda daug anksčiau negu alkoholikas ima gerti. Jeigu alkoholikas negeria,atkryčio procesas jam sukelia skausmą ir diskomfortą. Šis skausmas ir diskomfortas gali būti tokie stiprūs, kad negeriant alkoholikui darosi nebeįmanoma normaliai gyventi. Anoniminiai Alkoholikai (AA) tai vadina „sausomis pagiriomis“. Diskomfortas gali pasidaryti toks stiprus, kad alkoholikas jaučia, jog išgėrimas negali būti blogiau už skausmą būnant blaiviam.
Atkryčio procesas buvo pavadintas sindromu (numatomų simptomų rinkiniu) 1973 metais T.Gorskio ir M.Miller apklausius 118 alkoholikų. Alkoholikams buvo bendri keturi dalykai:
1) jie buvo įsisavinę 21 dienos arba 28 dienų alkoholizmo reabilitacijos programą;
2) jie prisipažino,jog yra alkoholikai ir negali saugiai vartoti alkoholio arba narkotikų (medikamentų);
3) jie buvo išrašyti būdami sąmoningai nusprendę pasilikti blaiviais ir lankyti Anoniminių Alkoholikų draugiją (AA) bei profesionalią ambulatorinę konsultaciją;
4)j ie galų gale vėl ėmė gerti alkoholinius gėrimus nepaisydami ankstesnių (pradinių) ketinimų likti blaiviais.
Dažniausiai pasitaikantys atkryčio proceso simptomai buvo suskirstyti į dešimt fazių.
Tęsinys. Atkryčio sindromas. 4-6 fazės
4 FAZĖ: SUSTINGIMAS

Šioje fazėje alkoholikas visiškai nesugeba imtis veiklos. Jis/ji eina per gyvenimo vingius, tačiau yra gyvenimo valdomas labiau negu pats jį valdo. Dažniausi simptomai:
Atkryčio sindromas. Pabaiga
7 FAZĖ: ELGESIO KONTROLĖS NETEKIMAS

Šioje fazėje alkoholikas nebekontroliuoja arba nebevaldo savo elgesio ir nebetvarko kasdieninių reikalų. Išlieka didelis neigimas, tačiau nėra tikrumo, kad elgesys nekontroliuojamas. Gyvenimas tampa chaotiškas ir visose gyvenimo srityse bei sveikimo procese atsiranda daug problemų.
Žygeivių slėnis - Baidarių nuoma
Žirmūnų psichikos sveikatos centras.
Baidarių nuoma INOSERVICE kokybiškos valymo paslaugos