TURIM PRIEŠĄ MES VISI (Geriantiems)

Mes žinome visi, kiekvienas,
Kad šioj visatoj yra Dievas;
Kad Jis sukūrė visa tai,
Kad mes Jo brangūs kūriniai.


Bet ar širdy savoj pamąstėm,
Kad mūsų gali kas nekęsti?
Liuciferis – Šėtonas – jis –
Nuo pat pradžių Galvažudys.


Tačiau Šėtoną mes pamirštam,
Supykę tik ant Dievo nirštam.
Galvojam, koks Jis neteisus,
Kad Jis mums skiria tuos vargus.


Bet aš prašau visų, kiekvieno,
Gal kvaila tau – suvokt vis viena,
Kad turim priešą mes visi,
Žudyt jis trokšta, ar tiki?


O žudo jis visaip kiekvieną,
Meluodamas visiems kas dieną;
Sukeldamas baisias mintis,
Ir mąsto: “Gal gi užvaldys?”.

Jis nuolatos  mus atakuoja,
Kaip raitelis ant mūsų joja.
O mes paklūstam jam visi –
Jo įkinkyti, pavergti.


Jis įkvepia paleistuvauti,
Tik jis sugundo to ragauti.
Tai jis sugriauna mūs šeimas,
Palieka vienišas mamas.


Kitus Jis veda girtuokliauti,
Kad tik mums blaiviai neprotauti.
Tada užvaldo visiškai
Ir tampame mes jo vergai.


Tik jo tada troškimus pildom,
Pykčiu, kerštu taip prisipildom.
Ir net nesuvokiam širdy,
Kad jau jame įkalinti.


Visaip iš jo ištrūkti bandom,
Vis ieškom kelio, bet nerandam.
Netenkame jėgų išvis,
Delnais jis ploja – užvaldys.


Ir kiek žmonių aklai vergauja?
Šėtonas žemėj viešpatauja.
O jei tu šiandien jo klausai –
Jam padedi, ar tai žinai?


Nebūk Šėtono bendrininku.
Piktas mintis vyk, kai apninka.
Tau skelbiu šiandien su džiaugsmu,
Tik tu išgirski, aš meldžiu.


Dangaus ir Žemės Sutverėjas
Į Žemę kaip Žmogus atėjęs,
Kaltes atpirko mūs visų,
Nuplovė mus  Šventu Krauju.


Tik tau tuo reikia patikėti,
Atverti sielą ir norėti
Priimti Dievo Auką šią
Savoj širdy su atgaila.


Juk Jėzus Kristus atkentėjo
Už mus Jis kainą sumokėjo,
Kad būtume šiandien visi
Nuo nuodėmės valdžios laisvi.

( 1Pt.5:8 “Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti”).
 

Pastaba: Autorius žinomas.
 

Žygeivių slėnis - Baidarių nuoma
Žirmūnų psichikos sveikatos centras.
Baidarių nuoma INOSERVICE kokybiškos valymo paslaugos