Sveikimas

Gerumo ašara

Bėga vaikelis takeliu, kojytė užkliūna už akmens, jis griūna ir pravirksta. Jam skauda. Pravirksta vaikas negavęs norimo, gal ir pažadėto, žaislo. Jam pikta. Verkia žmonės išlydėdami savo artimą į Anapilį. Jiems gaila. Tačiau yra ir kitokių, džiaugsmo arba gerumo ašarų.

Labai skirtingų esti ašarų. Televizoriaus ekrane stebėjome, kaip buvo pagerbti TV3 Žinių projekto “Lietuvos garbė“ herojai – paprasti (o gal kaip tik – nepaprasti?) Lietuvos žmonės, suaugę ir paaugliai, savo gražiais darbais ir drąsiais poelgiais labiausiai prisidėjo prie kitų žmonių laimės, svajonių išsipildymo ir džiaugsmo. Stebėjau ir džiaugiausi, kiek daug gėrio slypi žmonėse. Skirtingai nuo daugelio TV laidų, kuriose demonstruojama kraujas, smurtas, prievarta, politinės intrigos, į mus padvelkė jaudinanti gerumo banga.

Sunku būti abejingam, kai matai išgelbėjusios iš gaisro šešis savo broliukus ir sesutes Sandros Budrytės dar vaikišką veidelį, jos virpančias lūpas ir sunkiai tramdomą jaudulį. Kita mergaitė, dalykiška, jaunatviškai graži Raminta Rakauskaitė, likusi be tėvų, nuo 11 metų augina penkis broliukus ir sesutes. Kiek jai teko vargo patirti, kiek ji turėjo atsisakyti pramogų ir vilionių, kad galėtų juos pamaitinti, nuprausti, aprengti, į mokyklą leisti… Taurūs ir kitų laidoje rodytų žmonių poelgiai.

Kas paskatino laidos herojus žygdarbiams? Išskaičiavimas? Noras pasižymėti? Aišku, kad ne. Manau tik vienas žodis tinka jų veiksmams apibūdinti. Tai žmoniškumas. Žmogiškas gerumas, kurio neretai pritrūkstame arba gėdijimesi parodyti.

Kaip paaiškinti, kodėl stebint tokius gerus poelgius, akyse sužėri ašara? Matėsi, kaip televizijos laidoje dalyvavę garbingi ir garsūs Lietuvos žmonės – aukšto rango politikai, menininkai, sporto ir televizijos žvaigždės, sunkiai tramdė ašaras. Nevienas šluostėsi jas ir kitapus ekrano. Nesunku buvo suprasti ekrane verkiančią ponią Jankauskienę Jos sūnus Renatas paaukojo savo gyvybę už bendraklasės gyvenimą, išgelbėjo ją skęstančią lediniame vandenyje. O kodėl užgniaužia gerklę ir išspaudžia ašarą taurus žmogiškas gerumas? Gal tai sielą apvalančio gerumo ašaros.

Gerumo ašaras ne vienas šluostėsi žiūrėdamas Editos Mildažytės akciją ir televizijos laidą, kurioje išvydome senai matytus, bet mielus ir dar neužmirštus menininkų, scenos bei ekrano žvaigždžių veidus. Nevienas jų, žavėjęs mus savo kūryba, dabar gyvena skurde, sunkiai galą su galu suduria. Daugelis pradėjome spaudyti savo mobiliojo mygtukus, siųsdami nors menką, varganą litą į labdaros sąskaitą. Iš tų menkų lašelių susidarė beveik milijonas. Suprantama, kad atsirado ir pajėgių, žmonišką sielą turinčių rėmėjų, aukojusių tiems nusipelnusiems, bet primirštiems žmonėms, tūkstančius. Sumišimas ir pasigėrėjimas. Kaip gerai, kad tiek daug atsiliepė į subtilų pagalbos šauksmą. Tik nejučiomis pagalvoji, kodėl valdžia pamiršo tautai nusipelniusias asmenybes?

Bernardinų bažnyčioje vyko koncertas, skirtas Tėvo dienai, dar neturinčiai gilesnių tradicijų.   Išgirdome ne tik subtilią muzikinę programą. Gerumas spindėjo brolio Astijaus akyse, kai jis kalbėjo apie tėvystės misiją, apie Tėvo, kaip gyvybės prado, atsakomybę, apie svarbą suvokti savo santykį su vaiku, ties juo sustoti, įsiklausyti. Negalėjo nejaudinti pristatytas paprastas kaimo vyras, likęs našliu, visą meilę atidavęs keturiems savo vaikams. Nevienas, turbūt, susimąstė apie skolą savo tėvui, skolą sūnui.

Motorlaivio “Jalta” jūrininkų artimieji neslėpė ašarų, išgirdę, kad jiems brangius žmones Floridos valstijos Tampos miesto teismas pripažino nekaltais ir po metų įkalinimo grąžino laisvėn. Jaudinantis buvo sutikimas Vilniaus aerouoste, kuomet sugrįžo ilgą laiką nematyti broliai, sūnūs, sutuoktiniai.

Taigi, ašara ašarai nelygi. Puiku matyti tikrą žmogišką gerumą, kurį ne taip noriai demonstruoja, tad ne visuomet jį ir pastebime. Gal todėl ašarą spaudžia, kad retai jį matome? Reikėtų dažniau rodyti gyvenimo gerumą spaudos puslapiuose ir ekrane. Ne vien blogis supa mus, bereikia atidžiau pasidairyti. Ir neverta baimintis, jeigu gerumo ašara nuriedės. Neturėtume gėdintis reikšti emocijas. Sako, kad jos labai dažnai atskleidžia ne žmogaus silpnumą, bet, priešingai – brandą.

KONKURSINIS STRAIPSNIS: Gerumo ašara
Antanas Gentainis
2004 07 13 13:00
http://www.bendruomenes.lt/news.php?strid=11791&id=14509

Palikti komentarą