Mano Aukštesnioji jėga

Susikurkite savo asmeninį puslapį, blog'ą, dienoraštį... kaip bevadintume...

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-18 21:07:33

Savitvarda
Ar dera tau šitaip širsti? Jonos 4,4


Kiekvienas žmogus kartais širsta – ir nieko čia keisto. Vieni žmonės pasižymi ūmesniu būdu, kiti ramesni, tačiau visi kartais supykstame. Dievas neprašo mūsų išsižadėti savo charakterio ar temperamento, tiesiog pataria susitvardyti, žaboti neigiamas emocijas. Dievas negali naudoti tiek bevalio, tiek per daug santūraus žmogaus. Manyčiau, kad labai daug gyvą tikėjimą išpažįstančių krikščionių yra pernelyg susivaržę: jie niekada nepratrūksta – nepasipiktina neteisybe, korupcija valdžios struktūrose ar bedieviškai metodais, kenkiančiais žmonių sieloms ir kūnams.


Dienos malda
Viešpatie, panaudok mano pyktį geram tikslui. Kai matau kitų skausmą ar nykstantį Tavo pasaulį, tegul many sukilusios emocijos paskatina mane pasitarnauti, o ne tuščiai pratrūkti pykčiu.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-19 10:52:29

Mums reikia tikėjimo!
Jėzus jiems atsakė: „Turėkite tikėjimą Dievu!“ Morkaus 11,22


Dr. Wernheris von Braunas, viena ryškiausių figūrų kosmoso technologijų srityje, kartą pasakė: „XIX a. materialistai ir XX a. marksistai mėgina įrodyti, kad, mokslui suteikus daugiau žinių apie kūriniją, galima gyventi ir be tikėjimo Kūrėju. Tačiau su kiekvienu nauju atradimu mums kyla ir vis daugiau naujų klausimų. Kuo labiau suvokiame atomo struktūros, gyvenimo prigimties ir bendro galaktikų plano sudėtingumą, tuo logiškiau tikėti ir stebėtis Dievo kūrinija. Ir mūsų poreikis tikėti Dievu neapsiriboja tiktai pagarbia baime. Žmogui tikėjimas toks pat būtinas, kaip maistas, vanduo ir oras. Net ir turint pačius išsamiausius mokslinius duomenis, mums vis tiek reikalingas tikėjimas Dievu.“


Dienos malda
Tėve, reikšmingi žmonijos išradimai tėra menkniekis, lyginant su Tavosios kūrinijos didybe. Visiškai pasikliaudamas Tavimi, suvokiu, kaip man reikia tikėjimo Tavimi. Man būtina tikėti, kad patenkinsi net ir menkiausias mano reikmes.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-20 11:30:10

Tvirta laikysena
Todėl imkitės visų Dievo ginklų ir kaukitės su priešu, kai tik jis puls. O kai viskas pasibaigs, visa nugalėję, jūs ir toliau tvirtai stovėsite. Efeziečiams 6,13 (TLB)


Danielius ir jo draugai susidūrė su pagunda išsižadėti dieviško palikimo, tačiau atsisakė tai padaryti. Jie buvo pasirengę mieliau į karštą krosnį lįsti, nei kompromisą daryti. Dievas pagerbė jų tikėjimą ir galingai panaudojo juos. Mozė augo apsuptas Egipto rūmų prabangos ir bedievystės, tačiau vėliau pasirinko mieliau būti su savo tauta. Lotas ilgą laiką gyveno Sodomoje ir savo akimis regėjo to pasmerkto miesto bjaurastis. Lotas buvo išgelbėtas todėl, kad pasitikėjo Dievu. Kiekvienas iš Viešpaties apaštalų užantspaudavo savo tikėjimą gyvybe. Nuo to laiko žmonijos istorijoje gausu pavyzdžių tokių tikinčiųjų, kuriems Dievo kelias – aukščiau visko.


Dienos malda
Visagali Dieve, padėk man tvirtai stovėti tikėjime ir atsispirti pagundoms.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-21 22:06:55

Dieve atrandamas pasitenkinimas
... ir pabudęs būsiu laimingas dėl tavo Artumo. Psalmynas 17,15


Argi ne logiška tikėti, kad mus perkurti gali tik Tas, kuris mus ir sukūrė? Sugedus laikrodžiui, jūs juk nenešate jo pas kalvį. Jei mašiną reikia tik suremontuoti, tai neinate į mašinų parduotuvę. Dvasines mūsų bėdas gali išspręsti tiktai Dievas, kuris mus ir sukūrė. Jis mus sukūrė pagal savo panašumą ir paveikslą. Šiandien, Jo Sūnaus malonės dėka, Dievas mus gali perkurti pagal Jo prisikėlimo atvaizdą. Per tikėjimą Jėzumi Kristumi mes esame perkuriami ir tampame Jo gyvybės dalininkais.


Dienos malda
Viešpatie, mano gyvenime dar tiek daug nederamai funkcionuojančių dalykų. Performuok tose srityse, kur reikalingas perkūrimas ir Tavo išgydymas.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-22 21:40:39

Tyra širdis
... išsilaikyk tyras. 1 Timotiejui 5,22


Fariziejai nebuvo laimingi žmonės. Jų kaktos būdavo nuolatos surauktos, nervai įtempti, viltys sužlugdytos. Jie nuolatos apmaudaudavo, buvo pilni pagiežos, išankstinių neigiamų nuostatų ir neapykantos. Kodėl? Ogi paprasčiausiai todėl, kad pamiršo Dievo duotą tyros širdies sampratą. Fariziejai pradėjo manyti, kad pakanka laikytis įstatymo raidės. Tačiau ne toks buvo Dievo planas. Įstatymo raidė širdies nenuskaistina ir nesuteikia sielai džiaugsmo. Jėzus mokė, kad Dievas žvelgia giliau ir mato ne vien regimus žmogaus poelgius. Jis ištiria ir pasveria širdį. Dievas žmogų vertina ne tiek pagal išorę, kiek pagal vidines nuostatas. Dievas įvertina motyvus, mintis ir širdies užmačias.


Dienos malda
Tėve, nuskaistink mano širdį, kad galėčiau nuoširdžiai, nuolankiai tarnauti Tau ir girti Tave.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-23 22:21:36

Jėzus niekada nesikeičia
Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Hebrajams 13,8


Biblija skelbia: „Kaip žmonėms skirta kartą mirti...“ Tokie žodžiai tūlam skamba baisiai ir beviltiškai. Šimtai filosofijų ir religijų sukurtos vien tam, kad apeitų ir pergudrautų Dievo Žodį. Šiuolaikiniai filosofai ir psichologai lig šiol bando įpiršti, kad yra koks nors kitas kelias, ne vien Jėzaus. Tačiau žmonės jau ėjo visais jais, ir nė vienas nenuvedė į gera. Kristus atėjo duoti žmonėms atsakymus į tris labiausiai kamuojančius klausimus – apie nuodėmę, kančią ir mirtį. Tik Jėzus Kristus ir Jis vienintelis yra nekintantis, išlieka toks pat vakar, šiandien ir per amžius. Visa kita gali pasikeisti, bet Kristus išlieka toks pat. Nerimastingoje nuolat šėlstančių žmonijos aistrų jūroje Kristus iškyla tvirtas ir ramus, pasirengęs pasitikti kiekvieną, kuris tik gręšis į Jį ir priims Jo teikiamo saugumo ir ramybės palaimą. Kol kas tebesitęsia malonės laikotarpis, kai Dievas prižada, kad pas Jo Sūnų ateiti ir Jį priimti gali kiekvienas norintis. Tačiau toks malonės laikotarpis nesitęs amžinai. Jis jau ir taip tęsiasi ilgiau negu tikėtasi.


Dienos malda
Jėzau, nors mano mylimieji, bičiuliai ir pažįstami pasikeistų, ačiū, kad bent Tu išlieki toks pat, koks buvai. Ačiū už Tavo nekintančią meilę.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-24 20:59:03

Beribė Dievo meilė
Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Jono 1,12


Kas galėtų apibūdinti ar išmatuoti Dievo meilę? Dievas yra meilė. Tačiau tai nereiškia, kad viskas saldu, gražu ir kad Dievas nebaus už nuodėmę. Dievo šventumas reikalauja bausmės už visas nuodėmes, o Dievo meilė paruošė nuodėmingo žmogaus atpirkimo ir išgelbėjimo planą. Dievo meilė parūpino Jėzaus Kristaus kryžių, per kurį žmogus gali gauti nuodėmių atleidimą ir apvalymą. Būtent Dievo meilė ir siuntė Jėzų Kristų ant kryžiaus. Kad ir kokių nuodėmių esate pridarę, kad ir kokie susitepę, nešvarūs jaučiatės, Dievas vis tiek myli jus. Čia derėtų pridurti, kad toji Dievo meilė yra neišmatuojama, neklystanti ir beribė. Meilė, kurią Dievas siūlo kiekvienam žmogui, gali būti atmesta. Dievas pas nė vieną nesigrūda per jėgą ir neprimeta savo meilės. Tikėti ar ne – jau žmogaus reikalas. Ir jo reikalas – tą meilę priimti ar atmesti. Čia jau turite apsispręsti patys, nes niekas kitas to už jus nepadarys.


Dienos malda
Tavo meilė apgaubia mane, Tėve. Kad ir kokios būtų mano nuodėmės, Jėzaus mirtis ant kryžiaus gali apvalyti nešvarią mano praeitį. Viešpatie, aš nuolankiai priimu šią dovaną.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

Vienišas Vilkas » 2016-03-24 21:15:26

Mindogai, gerbiu Tavo pasirinkimą bei manau, kad esi išsilavinęs žmogus. Kodėl garbini krikščionybę? Jei esi lietuvis?
... gal ... yra Lemtis, kuriai pavaldus kiekvieno Žmogaus, atėjusio į šią Žemę, Likimas ... Bet - savo Likimus kuriame mes patys, ir tik MES už juos atsakingi ...
Senbuvis
 
Pranešimai: 832
Užsiregistravo: 2013-07-22 00:00:20

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-25 20:47:07

Ar as sakiau kad as Lietuvis tikras? Beje o ka Lietuvis negali but krikscionis? :?:
Vienišas Vilkas rašė:Mindogai, gerbiu Tavo pasirinkimą bei manau, kad esi išsilavinęs žmogus. Kodėl garbini krikščionybę? Jei esi lietuvis?
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-25 20:47:41

Būkite jautrūs
Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. 1 Jono 4,8


Jėzus verkė prie bičiulio kapo. Jis gedėjo dėl Jeruzalės, nes Jam buvo gaila miesto, praradusio susidomėjimą ir nustojusio vertinti Dvasios dalykus. Didi Jėzaus širdis buvo jautri žmonių poreikiams. Norėdamas pabrėžti meilės žmonėms svarbą, Jėzus apibendrino senąjį įstatymą, sutraukdamas į vieną sakinį: „Mylėk Viešpatį Dievą visa širdimi ir savo artimą kaip save patį.“ Mūsų karta šiurkšti ir nejautri. Kartą girdėjau kaip dar visai mažas pyplys gyrėsi esąs pats kiečiausias. Žmonės nenori rodyti minkštos širdies. Tačiau neišmokęs dalytis su aplinkiniais savo išgyvenimais, padėti kitiems varguose, žmogus nesuras tikrosios laimės.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-26 12:04:41

Tešviečia jūsų šviesa...
[...] atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą... Jono 3,19


Pasaulio bėdas galima nusakyti vienu sakiniu: „Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė“. Prisikėlimo šviesa šviečia, bet žmonės atsisako gręžtis į gydančius jos atleidimą, atpirkimą ir išgelbėjimą teikiančius spindulius. Kristus šiandien daugumos atmetamas – ir dėl to žmonės šlitinėja dvasinėje tamsoje, nejučiom nukreipdami savo žingsnius į pražūtį, teismą ir pragarą. Pradžioje, kai Dievas kūrė pasaulį ir tamsa gaubė bedugnę, Jis tarė: „Tebūna šviesa!” Dievas gali prasiskverbti į užtemusį protą, paralyžiuotą žmogaus valią ir atbukintą sąžinę. Viešpats gali atnešti šviesą ir sielos naktį paversti diena, jei tik leisime Jam tai padaryti. Daugelis gyvena dvasinėje tamsoje, sutrikę, pilni nevilties ir baimės. Tikėjimu įsilieskite į savo širdį Šviesą!


Dienos malda
Per Velykas, kai aplinkui bunda gamta, visa man primena Tavo prisikėlimo šlovę! Šlovinu Tave, Viešpatie Jėzau, už tai, kad Tavo šviesa prasiskverbia pro mano sielos tamsybes.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-30 08:50:40

Apvalyti Kristaus krauju
Tam, kuris mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes. Apreiškimo Jonui 1,5


Kraujas Biblijoje minimas 460 kartų. Naujajame Testamente Jėzus apie savo kraują kalba 14 kartų. Kodėl? Todėl, kad praliedamas savo kraują, Jisai suteikė mums išgelbėjimo galimybę. Jėzus kentėjo bausmę už mūsų nuodėmes ir atpirko mus. O bausmė už žmogaus nuodėmes ir maištą yra mirtis. Tačiau įsikišo Jėzus ir tarė: „Aš prisiimsiu žmogui skirtą mirtį.“ Laisva valia Jis paaukojo savo gyvybę už mus ir prisiėmė mums skirtą bausmę. Tokia yra Kristaus kryžiaus esmė. Jėzaus Kristaus kraujas mus ne tik atperka, bet ir išteisina. Išteisinimas – kur kas daugiau nei vien atleidimas. Juk galima žmogui pasakyti: „Aš tau atleidžiu, bet nepateisinu.“ O Dievas ne tik atleidžia mums už mūsų praeitį, Jis apvelka mus savo teisumu taip, lyg niekada nebūtume padarę nuodėmės. Tačiau mums nederėtų pamiršti, kad tai kainavo Jo Sūnaus kraują ant kryžiaus.


Dienos malda
Viešpatie Jėzau, ačiū Tau už Tavo auką ant kryžiaus. Tavo kraujas apvalo mano nuodėmes ir aš tampu vertas atleidimo.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-31 20:45:10

Prisikėlimo viltis
[...] tasai, kuris prikėlė Viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi... 2 Korintiečiams 4,14


Kristaus prisikėlimas suteikia viltį. Šveicarų teologas Emilis Brunneris yra pasakęs: „Taip, kaip deguonis plaučiams, taip viltis yra svarbi žmogaus gyvenimo prasmės paieškose.“ Taip, kaip žmogaus organizmui gyvybiškai svarbus deguonis, taip žmonijai svarbu neprarasti vilties. Deja, šiandien aplinkui pilna nevilties, žmonės apnikti beviltiškumo. Petro, kuris prieš įvykius Golgotoje pats buvo puolęs į neviltį, laiške vėliau juntama triumfo gaida: „Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai.“ Viltis yra! Už klaidas ir nuodėmes gali būti atleista! Turėkime vilties, kad galėsime džiaugtis, gyventi saugiai, ramybėje ir su pasitikėjimu šiame nevilties amžiuje. Dar yra viltis, kad greit sugrįš Kristus – tai Šv. Raštas vadina palaimintąja viltimi. Yra viltis, kad mūsų laukia naujas dangus ir nauja žemė ir kad Dievo karalystė vieną gražią dieną šlovingai triumfuos. Mūsų viltis remiasi ne mūsų gebėjimais, gerumu ar fiziniu pajėgumu. Mūsų viltis grįsta Kristaus prisikėlimu iš numirusių.


Dienos malda
Tu, mano prisikėlęs Viešpatie ir Gelbėtojau Kristau, esi visa mano viltis! Neleisk man pulti į neviltį, bet verčiau primink man apie savo triumfą ir meilę.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mikas » 2016-04-01 08:48:07

Apleisi skyrelį jei į vokiečius išmausi.
Senbuvis
 
Pranešimai: 4132
Užsiregistravo: 2014-01-07 00:50:48

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-04-01 19:57:32

Neapleisiu interneta turesiu :D
mikas rašė:Apleisi skyrelį jei į vokiečius išmausi.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

AnkstesnisKitas

Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 3 svečių
cron