Geriantiems

Būna visko…

Mėgstantis išgerti vyras dėl ligos turėjo susilaikyti nuo gėrimo 3 mėnesius. Praėjus porai mėnesių, prieš jam išeinant į darbą, jo žmona prašo:
– Grįždamas namo, užeik pas laikrodininką ir paimk sutaisytą mūsų gegutės laikrodį.
Po darbo vyras paima laikrodį ir eina namo, bet pakely sutinka savo buvusį butelio draugą, kuris jį prikalbina užeiti į barą ir išgerti keletą bokalų.
Tie keli bokalai pavirto į kelioliką ir vyrukas grįžo namo apie pirmą valandą nakties.
Bijodamas pažadinti žmoną, tyliai atrakino duris, nusimovė batus ir patykom lipa laiptais į savo miegamąjį.
Staiga, viduryje laiptų, laikrodis užkukuoja vieną kartą KU-KŪ, tai rodo, kad yra pirma valanda.
Vyras greitai susivokia ir užkukuoja dar 10 kartų KU-KŪ, suprask, dar tik vienuolikta valanda.
Kitą rytą, per pusryčius, jo žmona sako:
– Nešk laikrodį atgal pas laikrodininką, kad gerai pataisytų. Vakar laikrodis užkukavo vieną kartą, po to nusikeikė „Po velnių!” ir užkukavo 10 kartų…

Palikti komentarą